Praksis

Hovedpraksisen er  DYNAMISK STILLHET,  en meditasjonspraksis som springer ut av den tantriske tradisjonen og har røtter mer enn tusen år tilbake i tid, innenfor både hinduistiske og buddhistiske skoler. Tradisjonen kjennetegnes ved at den bruker forskjellige praksismetoder for å vekke kontakt med det dypeste i vårt indre: energien som springer ut i den universelle bevisstheten (Selvet) som er kilden til vår eksistens og til alt som eksisterer.

Hengivelse til denne kildeenergien er et frem- tredende element i DYNAMISK STILLHET. Et annet viktig kjennetegn i tradisjonen er betydningen av en levende lærer som instruerer, inspirerer og veileder eleven.

Rudra meditasjonssenter underviser i en enkel og effektiv form for indre arbeid som Swami Ganeshananda lærte av sin lærer Rudi, med vekt på avspenning, pust, chakra systemet, energiflyt og tilstedeværelse.

praksis.jpg

To be centered inside,
with spiritual passion,
is like being a torch,
sheltered from the wind.

When our inner flame
is protected and still,
free from flickering ego,
it feeds on the divine. 

Swami Ganeshananda

Open eyes class

openeyescrop.jpg

Swami Ganeshanandas lærer, Rudi, utviklet en form for meditasjon som han kalte ”Open Eyes Class”, meditasjon med åpne øyne. Fordypet i Selvet, i en tilstand av dyp indre ro, energi og enhetsopplevelse, overfører læreren næring til sine studenter. Under meditasjon med åpne øyne sitter studenten og iakttar lærerens indre tilstand. Dette har en subtil innvirkning på studentens egen indre tilstand. Denne innvirkningen forsterkes i den grad han eller hun åpner seg for den.

Studentens opplevelse av kildeenergien blir vekket opp gjennom kontakten. Prosessen smelter indre krystallisering.  Angst  blir  til  indre  arbeid  og   utvidet      kreativitet. Frigjøring finner sted. Gjennom praksis og kontakt med læreren blir det gudommelige følbart og tilstedeværende.

Shaktipat

Shaktipat kan mottas gjennom en autentisk lærer på fire forskjellige måter: Blikk, berøring, tanke og ord. I den tantriske tradisjonen er shaktipat den høyeste form for åndelig innvielse. Den gir den innviede umiddelbart tilgang til det dypeste som bor i et menneske, nemlig kildeenergien. Shaktipat tenner en flamme i oss og støtter utfoldelsen av en indre frigjøringsprosess. Shaktipat åpner en prosess som gjør at en kan erkjenne den ubetingede kjærligheten som ligger gjemt i hjertet. Denne kjærligheten gjennomstrømmer alt og viser oss tilværelsens enhet.

Kildeenergien

DYNAMISK STILLHET  praksis inkluderer meditasjon og øvelser med fokus på pust, avslapping, sentrering og energiflyt. Det er en prosess som oppløser indre blokkeringer og anspenthet slik at den skapende kraften kan utfolde seg fritt. Dette forårsaker en total transformasjon av vår bevissthet.

For mennesker som søker åndelig utvikling, denne praksisen er like relevant i dag som den var for over 1000 år siden. Hverdagen  i vårt moderne samfunn er preget av materialisme, stress og egoisme, og det er svært vanskelig å frigjøre seg fra disse begrensningene.

Hensikten med praksisen er å gi slipp på an- spenthet og la den kreative kraften utfolde seg. Etter en tid med praksis, kan en begynne å oppleve den energien bak vår eksistens. En kan begynne å fornemme den grunnlende  enheten som gjennomsyrer alt liv.

yabyum.jpg    Yab-yum, forening av bevissthet og energi

En begynner å annerkjenne at en er forenet med alt og alle, og at all eksistens har røtter i den samme kreative kraften en opplever i  en selv. Denne enhets-opplevelsen forårsaker en naturlig medfølelse for andre. Gradvis  blir en forenet i opplevelse av Selvets energi.  

chakraman.gif

The consciousness behind
this entire worldly existence
whispers patiently to us
from the core of our being,
through the daily noise
of our everyday lives:

“It is I! Grab the chance!
Focus your attention on me!
Follow your breath into me!
Give yourself over to me!
Take nourishment from me!
Dissolve yourself in me!
I am freedom, unlimited power
and unconditional joy!”

“Do you want me,
or do you prefer your problems?"

Swami Ganeshananda

Tibetansk praksis

I tillegg til DYNAMISK STILLHET praksis tilbys deltagelse og opplæring i chöd og annen eldgammel tibetansk praksis. Chöd har til hovedhensikt å kutte gjennom anspenthet og negative mønstre i en selv og i atmosfæren rundt en. Chanting, bønner, visualisering, instrumenter og bevisst selv- oppofrelse brukes for å bidra til oppløsning av anspenthet i en selv, i de som er til stede, i atmosfæren rundt oss, og i mennesker som har behov for hjelp. En kan bevisst sende healing til andre gjennom denne praksisen.

choddenmark.jpg

Swami Ganeshananda holder chöd-seremoni sammen med Swami Prakashananda