Lærertradisjon

Swami Ganeshananda (tidligere Per Oskar Johansen) har etablert og driver Rudra meditasjonssenter. Han har i nær 40 år daglig praktisert DYNAMISK STILLHET. Han har skrevet en rekke artikler om åndelig vekst, og bøkene "Frigjøring fra karma-nettet" og "Poems to the Bliss of Awareness."

Swami Ganeshananda har doktorgrad i pedagogikk og var i fem år professor ved University of Tennessee, Knoxville, USA. Ved siden av sitt professorat var han medit- asjonslærer og drev et lokalt senter. Siden 1983 arbeidet han i mange år som konsulent og kursleder innen industri, med fokus på forbedringsmetoder og teamarbeid.

Han var elev hos Swami Rudrananda i New York fra høsten 1969 til Rudis bortgang i 1973. Etter dette studerte han i mange år med Swami Chetanananda. Han har også studert kashmir shaivisme og andre indiske tradisjoner.

Swami Ganeshananda har også i mange år vært elev hos Wangdu Lama Rimpoche, som er lama i et tempel i Katmandu i Nepal. Gjennom Wangdu Lama har Swami G. fått innføring i chöd, phowa, og andre gamle tibetanske ritualer.

DSC_0681-web-crop.JPG

Navnet Ganeshananda ble gitt han som- meren 2008 ved The Movement Center i Portland, Oregon i USA ved en Sannyas seremoni.

Sannyas er en rekke ritualer der en prakt- iserende yogi formelt hengir seg helt til åndelig praksis og derved får tittelen "Swami", som betyr "den som mestrer seg selv". Navnet Ganeshananda betyr "fryden av Ganesh". Hinduer hyller Ganesh som en som har funnet det guddommelige og blitt forankret i det. Ganesh er også kjent som "den som fjerner hindringer".

Swami Rudranana (Rudi) var læreren som inspirerte Swami Ganeshananda til å starte en åndelig praksis innen kundalini yoga. Hans sjenerøsitet, ubetingete kjærlighet og kraft vekket et sterkt ønske om å komme i den samme tilstanden som læreren. Dette brennende ønsket har fulgt Swami G. gjennom hele hans liv siden.

Rudi var født i Brooklyn, New York i 1928 og vokste opp under svært vanskelige om- stendigheter. Han var bevisst sitt åndelige potensial i oppveksten og snakket om å ha hatt visjoner og indre opplevelser med tibetanske buddhist lærere som barn. I sine ungdomsår arbeidet han aktivt med åndelig utvikling.

På 50-tallet åpnet Rudi en orientalsk antik- vitetsforretning i Greenwich Village, New York City. Innen noen år ble den til en av de fremste av sitt slag i USA. 

I 1958 var Rudi på reise i India, 30 år gammel, da en bekjent tok ham med til en ashram i Ganeshpuri utenfor Mumbai for å møte den hellige mannen Nityananda. Møtet var av en slik dybde at det totalt forandret retningen i Rudis liv.

 

Rudy_2.jpg

I mange år opplærte Rudi hundrevis av studenter, både i USA og andre deler av verden, i  kundalini yoga. Han gikk bort i en flyulykke i 1973.

Grunnlaget for Rudis lære var basert på hans dype personlige ønske om å oppnå åndelig vekst.

Bhagavan Nityananda, som betyr "uen- delighetens fryd", levde i den sydvestlige delen av India fra rundt århundreskiftet til 1961. Han var en velkjent indisk yogi og hellig mann.

Kjernen i Nityanandas lære er utrolig enkel: Ved å overgi sitt individuelle liv til det univ- erselle blir en til en opplyst, frigjort person.

Det finnes mange historier om mirakler som oppsto rundt Nityananda. Rudi opplevde et slikt mirakel i sin kontakt med ham.

I sitt møte med Nityananda opplevde Rudi det som om Nityanandas bevissthet og energi strømmet inn i ham. Rudi var i dyp kontakt med denne tilstanden resten av livet og var i stand til å kommunisere den direkte til sine studenter.

Nityananda.jpg